Polityka prywatności

Tekstkombinat.pl wykorzystuje dane Użytkowników wyłącznie do współpracy w ramach serwisu.

Dane osobowe

Zbierane przez tekstkombinat.pl dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji współpracy. Serwis wykorzystuje formularz, który umożliwia dołączenie osób zainteresowanych do podjęcia współpracy.

Zabezpieczenia

Witryna tekstkombinat.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Rezygnacja z naszych usług

Serwis tekstkombinat.pl oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z podjętej z nami współpracy.

Edycja/zmiana danych kontaktowych

Zgodnie z polityką ochrony prywatności, Użytkownicy mają możliwość edytowania/zmiany danych kontaktowych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, proszone są o wysłanie uwag na adres: kontakt@tekstkombinat.pl