Evergreen content – co to jest? Treść wiecznie żywa

Evergreen content – co to jest? Treść wiecznie żywa

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pozycjonowanie strony w Google jest ściśle skorelowane z publikowaniem odpowiednich treści. Wspomniane treści muszą odznaczać się satysfakcjonującymi walorami merytorycznymi. Oczywiście warto umiejętnie wkomponować w nią odpowiednie słowa kluczowe.

Niestety podczas redagowania treści pojawia się kolejny dylemat. Wątpliwość ta sprowadza się do tego, jaką treść skomponować, aby z jednej strona była pomocna do celów pozycjonowania, a z drugiej strony – budziła nieustanne zainteresowanie w społeczności internetowej. Korporacyjne newsy, felietony na temat trendów w branży oraz tworzenie podsumowań danej działalności biznesowej mają niestety jeden podstawowy mankament. Zapewniają one wprawdzie gwałtowny – ale zarazem krótkotrwały – wzrost ruchu na stronie. Rozwiązaniem, które pozwala rozwiać problem efemerycznych treści, jest evergreen content.

Czym jest evergreen content?

Samo wyrażenie „evergreen content” zostało zaczerpnięte z branży muzycznej. Oznacza ono przebój „wiecznie żywy”, czyli taki, który utrzymuje swoją popularność mimo upływającego czasu. Podobne zjawisko ma miejsce w działaniach SEO. Nieśmiertelna treść to przede wszystkim takie rodzaje artykułów, które stale generują ruch. Evergreen content nie traci na swojej aktualności mimo upływu lat. Z tego właśnie powodu może przyczynić się do wykreowania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia świadomość i marki w dłuższym horyzoncie czasowym. Warto zatem zadać sobie pytanie, jakie kryteria spełnia treść wiecznie żywa.

Przesłanki, które ułatwiają tworzenie evergreen content

Treść generująca ruch na stronie bez względu na upływ czasu musi spełnić szereg podstawowych kryteriów. Po pierwsze, popularna treść musi dotyczyć tematów ponadczasowych. Po drugie, popularny tekst o ponadczasowym charakterze, musi być przydatny dla czytelników oraz na tyle angażujący, aby inspirował ich do komentowania oraz prowokowania ożywionej dyskusji w mediach społecznościowych. Ostatnim kryterium, którego nie da się pominąć, rozważając treść wiecznie żywą, jest konieczność aktualizacji. Nieprzemijalna treść musi by od czasu do czasu weryfikowana i modyfikowana wedle potrzeb. Tylko wtedy zachowa ona dłużej swój ponadczasowy charakter.

Subtelną kwestią jest rozeznanie tego, jakie tematy mają ponadczasowy charakter. Aby stworzyć uniwersalną treść, która zachowa swoją atrakcyjność mimo upływu lat, warto poobserwować, jakie tematy są poruszane przez klientów naszej firmy na forach, w mediach społecznościowych oraz w blogosferze. Warto przy tej okazji wyselekcjonować takie zagadnienia, które się powtarzają i pozostają i źródłem gorących i wyczerpujących dyskusji mimo upływającego czasu.

Aktualna treść mimo upływu lat – najpopularniejsze rodzaje uniwersalnych treści publikowanych w internecie

Istnieją konkretne rodzaje treści wiecznie żywej, które ze względu na swoją specyfikę doskonale wpisują się w konwencję evergreen content. Należą do ich poradniki, statystyki, studia przypadków (case studies), słowniki pojęć, recenzje oraz historie.

1. Poradniki to taki rodzaj treści, który ukierunkowany jest na rozwijanie konkretnego problemu. Odpowiadają one przede wszystkim na pytania „jak, w jaki sposób?”, „za pomocą jakich metod?”. Pytanie te skupiają się oczywiście woków tego, jak osiągnąć pożądany stan lub jak wykonać jakąś – zazwyczaj kompleksową i obfitującą w pułapki – czynność. Przy tworzeniu poradnik ważne jest, aby obejmowały one kwestie ponadczasowe. Na przykład twórca artykułu dedykowanego promocji sklepu z akcesoriami domowymi powinien przybliżyć czytelnikowi to, jaki sposób aranżacji wnętrza jest optymalny w przypadku mieszkania służbowego. Autor powinien równocześnie pamiętać, aby w artykule nie koncentrować się na trendach dotyczących wybranego roku kalendarzowego.

2. Statystyki są często zaliczane do kategorii „evergreen content”. Sama zasadność takiego podejścia jest dyskusyjna. Z jednej stron internauci często poszukują historycznych zestawień liczbowych, z drugiej natomiast – statystyki są traktowane jako pomoc w ustalaniu pewnych trendów. Oznacza to, ze słabnące zainteresowanie danym zjawiskiem może także oznaczać spadek popularności danego zestawienia statystycznego.

3. Studia przypadków również są uznawane za „evergreen content”. Wynika to z faktu, że przybliżają one konkretne zjawisko na podstawie historii zaczerpniętych z życia pojedynczych osób oraz organizacji. Doświadczenie jest znakomitym nauczycielem. Analizowanie błędów i wyciąganie konstruktywnych wniosków pozwala zdobyć cenną wiedzę, która pozostanie wartościowa zwłaszcza wtedy, jeśli case study dotyczy ponadczasowego zagadnienia.

4. Aby aktualny tekst na stronie internetowej spełniał kryterium „evergreen” warto, aby miał charakter „słownika pojęć”. Dotyczy to przede wszystkim takich zagadnień, które są istotne z punktu widzenia kolejnych pokoleń. Trzeba jednak pamiętać, aby przekazywana w ramach słownika wiedza wnosiła pewną wartość dodaną w życie odbiorcy. Należy zatem unikać wyświechtanych frazesów oraz rozwodzenia się nad oczywistymi zjawiskami.

5. Wielu ekspertów z zakresu marketingu cyfrowego uznaje recenzje za treść wiecznie żywą. Takie podejście jest w pełni uzasadnione zwłaszcza w przypadku popularnych produktów i usług, które zyskały dużą popularność w swojej przestrzeni rynkowej. Recenzje są wartościowe z punktu widzenia czytelnika przede wszystkim z uwagi na swoją unikalność oraz wiarygodność. Tego typu publikacje stanowią bowiem odrębną i niezależną opinię, która – jeśli jest dobrze uzasadniona i poparta własnym doświadczeniem – trafia do prekonania czytelnika ceniącego autentyczność.

6. Historie marek także są traktowane jako treści o charakterze „evergreen”. Mają one na celu przede wszystkim zacieśnienie relacji klienta z marką. Użytkownik, który poznał wewnętrzne wartości oraz źródła sukcesów i porażek danej firmy będzie bardziej skłonny zaufać jej reklamie niż ten, który opiera swój osąd jedynie na doniesieniach medialnych.

Podsumowanie – ograniczenia i perspektywy rozwoju nieśmiertelnej treści

Wbrew pozorom „evergreen content” nie jest łatwą strategią w obszarze content marketingu. Głównym problemem jest przede wszystkim dobranie takiej treści, która nie straci na swojej aktualności mimo upływu lat. Pomimo tego, co sugeruje nazwa, treść o charakterze „evergreen”, powinna być od czasu do czasu aktualizowana, zwłaszcza jeśli w omawianym zjawisku zarysowały się nowe tendencje. Tekst generujący ruch w dłuższej perspektywie czasowej jest również podatny na fluktuacje. Treść o charakterze „evergreen” może zanotować spadek lub wzrost popularności w konkretnym sezonie (takim jak na przykład wakacje lub Boże Narodzenie). Z tego właśnie powodu publikacje o evergreen content należy traktować jako uzupełnienie – a nie zastąpienie treści, które charakteryzują się krótką żywotnością.

Jeśli interesuje Cię dobrej jakości tekst z kategorii „evergreen content” przez jednego z wielu doświadczonych copywriterów, skorzystaj z naszej platformy do tworzenia treści tekskombinat.pl.